O podjetju


Podjetje VIBEKS, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 2005 z namenom proizvodnje statorjev za potrebe Letrike, d. d., iz Šempetra pri Gorici. Z Letriko, d. d., že več let sodelujemo pri ročnem in strojnem navijanju statorjev. Ročno se še vedno navijajo prototipni in vzorčni statorji ter tisti manjših količin, za katere ni ekonomično kupovati navijalne opreme. Leta 2005 smo začeli s proizvodnjo statorjev za BLPM motorje in alternatorje, sedaj pa navijamo še statorje za AC motorje, saj se je v tem času v svetu povpraševanje po tovrstnih statorjih močno povečalo. Razpoložljivost kadrov in prostora nam omogoča nadaljnjo širitev dejavnosti tudi na drugih področjih, zato smo zainteresirani za sodelovanje s podjetji, katerim lahko ponudimo naše storitve.

Pogled v halo

Proizvodni prostori obsegajo okrog 600 kvadratnih metrov; v njih je v tem trenutku zaposlenih 37 domačink in domačinov. Podjetje je bilo ustanovljeno v okolju,kjer druge zaposlitve ni, zato naše podjetje skrbi tudi za socialno varnost na planoti Gora in v občini Ajdovščina. Naše podjetje nima nikakršnega negativnega vpliva na okolje, saj imamo zelo majhne koncentracije škodljivih snovi, poskrbeli smo pa tudi za dobro čiščenje zraka in nabavo sodobnih strojev, ki imajo majhno porabo energije ter ustvarjajo nizko raven hrupa. Za hlajenje strojev uporabljamo zaprte hladilne sisteme, tako ne uporabljamo tehnološke vode.

Sotor

Zaradi večanja proizvodnje in posledično pomanjkanja prostora, smo obstoječim objektom dodali še šotor, ki ga uporabljamo kot skladišče.