VIBEKS D.O.O.

Podjetje VIBEKS d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2005 za velikoserijsko proizvodnjo statorjev za potrebe Iskre Avtoelektrike, d. d., iz Šempetra pri Gorici.

Leta 2005 smo začeli proizvodnjo statorjev za motorje BLPM in alternatorje, zdaj pa navijamo še statorje za motorje AC, saj se je v tem času povpraševanje po tovrstnih statorjih v svetu močno povečalo.

Razpoložljivost kadrov in prostora nam omogoča nadaljnjo širitev dejavnosti tudi na drugih področjih, zato smo zainteresirani za sodelovanje s podjetji, ki jim lahko ponudimo naše storitve.

VIZIJA

Stremimo k uveljavitvi podjetja na področju razvoja, proizvodnje in prodaje električnih komponent in proizvodov tako na domačem kot tudi na tujih trgih.

Prav tako je naš cilj dolgoročno ohranjanje delovnih mest lokalnega prebivalstva in možnost ustvarjanja novih.

POSLANSTVO

Poslanstvo podjetja je zadovoljiti potrebe kupcev z odličnostjo, ki se kaže v visoki kakovosti storitve, dela in izkušenega kadra.

Zaposlenim zagotavljamo varno in ustvarjalno delovno okolje z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja.

Smo rastoče, dobro organizirano podjetje, ki temelji na odgovornosti do zaposlenih, odgovornem odnosu do naravnega in družbenega okolja, v katerem živimo.

VREDNOTE

  • FLEKSIBILNOST: znanje, sposobnost, inovativnost
  • PARTNERSTVO IN ZAUPANJE: do kupcev, dobaviteljev, zaposlenih
  • KREATIVNOST: motiviranost zaposlenih do novih idej
  • UČINKOVITOST: ekonomska učinkovitost, stabilnost podjetja

PROIZVODNJA

Proizvodni prostori obsegajo približno 600 kvadratnih metrov; v njih je v tem trenutku zaposlenih 38 domačink in domačinov.

Podjetje je bilo ustanovljeno v okolju, kjer druge zaposlitve ni, zato naše podjetje skrbi tudi za socialno varnost na planoti Gora in v občini Ajdovščina. Naše podjetje nima nikakršnega negativnega vpliva na okolje, saj imamo zelo majhne koncentracije škodljivih snovi, poskrbeli pa smo tudi za dobro čiščenje zraka in nabavo sodobnih strojev, ki imajo majhno porabo energije ter ustvarjajo nizko raven hrupa. Za hlajenje strojev imamo zaprte hladilne sisteme, tako ne uporabljamo tehnološke vode.

Zaradi večanja proizvodnje in posledično pomanjkanja prostora smo obstoječemu objektu dodali še šotor, ki ga uporabljamo kot skladišče.

KAKOVOST

Da bi ohranili konkurenčno prednost, se trudimo, da bi bili naši izdelki zelo kakovostni. Statorje izdelujemo s sodobno navijalno in kontrolno opremo.

Električna kontrola se izvaja večkrat v procesu izdelave, da morebitne napake čim prej zaznamo in s tem zmanjšamo izmet statorjev.

Zaradi zahtev kupcev smo vpeljali tudi sledljivost naših izdelkov. Od leta 2008 imamo sistem kakovosti, certificiran po ISO 9001:2015, od leta 2019 pa tudi okoljski standard ISO 14001-2015. V tem času smo pridobili dragocene izkušnje, saj statorje izdelujemo že 20 let.

OKOLJE

Želimo se izogniti vplivom na okolje v korist človeka in narave, saj je trajnostno varstvo okolja eden od naših strateških ciljev.

Od 2019 je pridobljen proces ravnanja z okoljem, kot ga opredeljuje ISO 14001.

Naši izdelki izpolnjujejo najvišje zahteve po ekološko primernih surovinah, pomožnih in glavnih materialih, izrabi energije in okoljski združljivosti.

Z optimizacijo naših procesov in postopkov smo lahko bistveno zmanjšali porabo virov in energije.

Želite stopiti v stik z nami?

Želite stopiti v stik z nami?

NAŠA POT

Podjetje je bilo ustanovljeno 10. 6. 1999 pod imenom Elektro Benjamin Vidmar s.p. za maloserijsko proizvodnjo statorjev za potrebe tedanje Iskre Avtoelektrike d.d., zdaj Mahle EDS d.o.o. iz Šempetra pri Gorici.


Z Iskro Avtoelektriko d.d. smo začeli sodelovati pri ročnem navijanju statorjev, ker zaradi manjših količin ni bilo ekonomsko upravičeno kupovati navijalne opreme. A zaradi zelo hitre zamenjave kolektorskih motorjev s krtačkami z motorji brez krtačk, ki so se v industriji transportnih naprav po svetu dogajale, so se hitro povečale tudi potrebe po statorjih za motorje BLPM in motorje AC, ki temeljijo na znanju Iskre Avtoelektrike d.d. Ker je na Predmeji že obstajala vsa infrastruktura ter zaradi pomanjkanja prostorov v matični tovarni in strategije Iskre Avtoelektrike d.d., da v matični tovarni zadrži samo montažo in kontrolo končnih izdelkov, smo se dogovorili, da se velikoserijska proizvodnja statorjev preseli iz Šempetra pri Gorici na Predmejo.


Leta 2005 smo spremenili organizacijsko strukturo podjetja in podjetje preimenovali v Vibeks d.o.o. ter s 16 zaposlenimi začeli proizvodnjo statorjev za motorje BLPM in alternatorje, zdaj pa navijamo še statorje za motorje AC, saj se je v tem času povpraševanje po tovrstnih statorjih v svetu močno povečalo. Razpoložljivost kadrov in prostora nam omogoča nadaljnjo širitev dejavnosti tudi na drugih področjih, zato smo zainteresirani za sodelovanje s podjetji, ki jim lahko ponudimo naše storitve.


Ročno se še vedno navijajo prototipni in vzorčni statorji ter tisti manjših količin, za katere ni ekonomično kupovati navijalne opreme.

Časovnica