Izdelujemo statorje, ki se uporabljajo za motorje BLPM in AC ter alternatorje napetosti od 24 do 230 V.

Statorje navijamo ročno in strojno, a se v skladu z dinamiko investiranja ukinja ročno navijanje. Slednje bo omogočilo zmanjšanje stroškov izdelave, bistveno pa se bo povečala kakovost, ki se v procesu preverja s kontrolno napravo z možnostjo vodenja statistike.

Statorje izdelujemo s sodobnimi navijalnimi stroji Statomat (tip A2), ki so računalniško krmiljeni in jih je zato možno hitro preurediti na nov tip statorja. Za izdelavo statorjev uporabljamo stroj za vlaganje izolacije, stroj za navijanje tuljav, stroj za vlaganje tuljav v statorski paket, napravi za vmesno in končno kalibriranje, stroj za abizoliranje žic, napravo za lakiranje in barvanje, stroj za varjenje ter kontrolno napravo.

Certifikat kakovosti: ISO 9001:2015

Sodobni navijalni stroji Statomat

Izdelava statorjev poteka po različnih operacijah – v statorski paket se najprej vloži izolacijo, medtem se na navijalnem stroju že navijejo tuljave, ki jih prenesemo na vlagalni stroj.
Slednji tuljave vstavi v statorski paket in pri tem še zapre utore paketa z izolacijo.

Delavec nato še vmesno kalibrira stator, ki se potem prenese na drugo linijo, kjer mu uredijo odcepe, ga dokončno kalibrirajo, kontrolirajo in pripravijo za lakiranje.

Statorje se potopno lakira (impregnira) in suši v peči. Naknadno statorje pobarvamo in pre pripravo za odpremo še končno kontroliramo.
Pri izdelavi skrbimo, da so naši izdelki visokokakovostni. Zato se izvaja 100-% električna kontrola preboja, medovojnih in medfaznih stikov ter induktivnosti navitja. Kontrola se izvaja pred impregnacijo in na koncu procesa na kontrolni napravi.

Imamo sistem kakovosti, ki je certificiran po ISO 9001:2008.